Hi ha una sèrie de balls que es ballen cada any que podem dir que són els balls típics. És el “ball de cascavells” i els balls de bastons.

El ball estrella és el “ball de cascavells”. Amb la recuperació de les Caramelles, es va recuperar. Ja abans de la guerra civil que hi ha constància que es feien caramelles i que es ballava, per tant, és una dansa que es calcula que deu tenir uns cent anys. No sempre s’ha ballat igual, sinó que ha tingut diferents variants: primer es va començar a ballar caminant, després la meitat caminant i l’altre saltant i finalment tot saltant. 

Més endavant, sense ser un objectiu establert, es van fer uns balls de bastons, danses que antigament es ballaven a Maians. Faria uns cinquanta o seixanta anys que a Maians ballaven bastons i els caramellaires ara els ballen, però no tenen res a veure amb els que es feien abans de la recuperació de les caramelles. 

Actualment, els balls de bastons que es ballen es diuen; “Rodó”, “Mixta”, “El gegant del pi” i “Pons”.

Tanmateix, no són balls típics, però sí que dels balls nous que fan cada any, a vegades se’n repeteixen algun com pot ser el ball de faixes, de cintes, de cercolets, entre d’altres. 

Per tant, els que no són típics els van variant i els propis es ballen cada any. D’aquesta manera sempre es ballen balls nous i també els de sempre.