Situació geogràfica

Aquesta espectacular església preromànica la situem al municipi de Castellfollit del Boix, exactament al nucli de Grevalosa, situada a uns 775 m d’altitud.

No hi ha indicadors que ens ajudin a trobar a quin lloc està situada aquesta església, suposem que pel seu estat ruïnós i perquè molta gent no la va a visitar, tot i que val molt la pena. Així i tot, sabem que es troba perfectament a 700 metres de l’església de Santa Cecília de Grevalosa.

També, cal mencionar que aquesta capella està inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

Història

L’església de Sant Miquel de Grevalosa és un edifici que actualment es troba en ruïnes i ha perdut la part superior dels murs i les seves cobertes.

Primerament, es tractava d’un edifici format per una sola nau on estava coberta només de bigues i una capçalera, la qual tenia un absis molt allargat. Però, amb el pas dels anys aquesta església va ser transformada per allà finals del segle X i principis del segle XI. El què van modificar va ser l’església en si, hi van afegir diversos elements com poden ser els arcs de ferradura, construint així, una nova església, tanmateix, aquesta vegada formada per tres naus amb la porta a migdia i dues capelles a dins.

Tot i que ara mateix la seva conservació no és la més bona de totes i es troba envaïda de vegetació, estem parlant d’una obra preromànica del segle IX.

L’edifici mai es va considerar una església rural i sempre depenia del monestir de Portavella perquè estava vinculada amb Sant Pere de Mont. Però Sant Pere de Mont, només la va tenir fins a l’any 1685 perquè després va passar a dependre de l’església de Santa Cecília de Grevalosa.

Per aquesta zona, més o menys, existia un castell, el castell de Grevalosa, el qual surt documentat per primera vegada l’any 1063 quan el senyor Bernat Otger i la seva esposa Guisla van vendre una part a Berenguer Ramon I. Es creu, que entre l’església de Santa Cecília de Grevalosa i aquesta església, diuen que hi podrien haver les possibles ruïnes del castell, però aquest esdeveniment no el podem afirmar amb certesa perquè no ho podem demostrar.