Situació Geogràfica

Ens trobem davant un jaciment arqueològic del mateix poble de Castellfollit del Boix. Vilaclara està situat damunt d’una petita elevació, tota envoltada de conreus, a uns 670 metres d’altitud.

Des de Castellfollit hem d’agafar el camí que ens porta cap a Can Prat, des de l’inici del camí de Can Prat hem de contar aproximadament 1,5 km i en aquell punt desviar-nos cap a l’esquerra (caminant, perquè amb el cotxe aquest últim tros no s’hi pot accedir) i anar direcció sud-est. A uns 50 metres, al costat d’un camp de conreu i en un petit bosc de pi blanc i matollar, a l’oest trobarem el famós jaciment arqueològic de Vilaclara.

Història

Estem parlant d’un jaciment del segle VII, on en ell podem deduir que antigament estava compost per un forn, un trull què és un local destinat a la fabricació de l’oli d’oliva i tres habitatges.

Podem dir que estava format per un pati davanter, on seguien les tres habitacions a la part posterior. Els altres elements que hi havia, com alguns que hem mencionat a les darreres línies, tots estaven relacionats amb l’activitat agrícola, i així, una vegada més, demostrem que l’activitat que sempre ha predominat en el poble de Castellfollit del Boix ha sigut aquesta.

Els diferents elements, cada un pot pertànyer a una època diferent. Al moment ibèric podem dir que hi pertanyien dos murs que estaven a la zona septentrional del jaciment, algunes restes de ceràmica i una fíbula. Del romà-republicà algunes estructures de l’emmagatzematge i de la transformació dels productes del camp, a part de ceràmiques ibèriques, de parets fines i un vaset. També hi podem incloure pedres d’un molí circular amb els seus contrapesos de la premsa corresponents. Per últim, els nivells tardoantics, que són tota la resta d’elements gairebé que trobem al jaciment.

La superfície total construïda es dedueix que va ser d’uns 560 m². 

Vilaclara a passat per tres campanyes d’excavació, una l’any 1989, una altra l’any 1990 i la darrera el 1991. També el 1995 s’hi va realitzar una campanya de neteja i condicionament.