Li diem DOP a la Denominació d’Origen Protegida. Això significa que des de la Unió Europea, classifiquen un producte agrícola o alimentari originari d’algun lloc i que es caracteritza per tenir unes qualitats exclusives o característiques especials del lloc que es produeix. 

És per això, que aquesta DOP per realitzar-se ha de delimitar-se a un lloc específic. En el nostre cas, el nostre producte són les mongetes i el nostre territori delimitat és Castellfollit del Boix. 

Bé, els productors de mongetes del municipi, juntament amb l’Ajuntament de Castellfollit del Boix, es van posar en contacte amb una fundació que es diu Fundació Miquel Agustí. Aquesta, pertany a la Universitat Politècnica de Catalunya i també a l’ajuntament de Sabadell. El seu objectiu és la recuperació i observació de varietats tradicionals catalanes. 

El què fan és treballar perquè tots els problemes que tinguin els agricultors els hi puguin oferir respostes i solucions. És així, com els agricultors volien tenir solucions a les dificultats que tenien amb el cultiu d’aquesta varietat. 

A partir d’aquí, la fundació i els productors de mongeta de Castellfollit del Boix, fan feina braç a braç per aconseguir millorar aquesta varietat i amb els anys, obtenir la DOP.

Volen la Denominació d’Origen Protegida per així poder competir al mercat, poder vendre a les botigues i inclús de l’estranger. Però sobretot, perquè ningú tingui cap dubte de què realment aquella mongeta és la de Castellfollit del Boix.

Per fer-ho, fan diverses coses. Com hem comentat amb un altre apartat del treball, es fa la Fira de la Mongeta de Castellfollit del Boix, que tenen com a finalitat poder donar a conèixer la mongeta i que la gent en compri. A part, que la família que hi hagi s’ho passin bé i donar importància al producte local. Això són maneres que la gent la conegui i es vagi expandir aquest saber pel territori.

Pel que fan els productors, juntament amb la Fundació Miquel Agustí i l’ajuntament del poble, és fer camps d’assajos, seleccionen la llavor, les plantes, i un cop seleccionades tots els productors faran la mateixa llavor. Actualment, cada productor té la seva llavor i  quan hi hagi la denominació d’origen hi haurà una llavors única per a tots els productors. 

Ara com ara, ja fa quatre anys que s’està treballant per aconseguir la DOP, i falta un any més i ja podran demanar. Això és un fet que beneficiarà molt al poble i als productors.